Disclaimer

Vergelijkautoverzekeringen.info.is een vergelijkingssite die gebruik maakt van de vergelijkingstool van Komparu welke onder AFM toezicht valt.

Advies wat u terug kan vinden op deze site is algemeen van aard en zal geen aanleiding kunnen vormen voor het afsluiten van een bepaalde verzekering bij een bepaalde verzekeraar.

Wij kunnen op geen enkele wijze invloed uitoefenen op de inhoud van de tool nog de werking noch de juistheid van de gegevens die hierin verschijnen. Wij kunnen dan ook geen enkele aansprakelijkheid ervaren voor wat voor zaken dan ook die voortvloeien uit een eventueel niet correcte inhoud of weergave/werking van de tool.

Vergelijkautoverzekeringen.info heeft geen AFM vergunning, u vindt dan ook geen contactinformatie op onze site terug omdat wij niet in de positie zijn om vragen te beantwoorden over de producten die in de vergelijker voorkomen.

Heeft u vragen aangaande de producten in de vergelijker adviseren wij u dan ook contact te zoeken met de desbetreffende verzekeraar.

Wilt u onverhoopt toch contact met ons opnemen kunt u mailen naar:

info{@]Vergelijkautoverzekeringen.info